Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hasselgården

Hasselgårdens förskola har fyra avdelningar. Killevippen och FIluren i den låga byggnaden som är hemvist för de äldre barnen samt Kringlan och Krumeluren i den höga byggnaden som är hemvist för de yngre barnen

Hasselgårdens förskola ligger i anslutning till Hasslarödsskolan i närheten av både simhall och ishall, som vi försöker att besöka kontinuerligt med de äldre barnen.

I köket arbetar vår kokerska som lagar frukost, lunch och mellanmål från grunden av färska råvaror. Vi undviker halvfabrikat och en stor del av barnens mat baseras på ekologiska produkter. I samband med lunchen serveras olika sorters sallad/grönsaker utom när det är soppa. Måltiderna är en viktig del av vårt pedagogiska uppdrag och vi uppmuntrar barnen att äta en hälsosam och balanserad kost. Vi serverar tre måltider om dagen samt frukt på förmiddagen och framåt kvällen.

 • 07.30 - 8.00 frukost
 • 11.30 lunch
 • 14.30 mellanmål

Utifrån innehållet i Förskolans läroplan, Lpfö 18, arbetar vi fram Hasselgårdens arbetsplan som styr innehållet i utbildningen och den anger vilka värderingar som vårt arbetssätt grundar sig på, samt vilka mål och metoder förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas kring. Utbildningen i förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn och utgå från en helhetssyn där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

På Hasselgården ska alla få möjlighet att lyckas och bli sitt bästa jag. Vi utgår ifrån att barnen är kompetenta och att alla kan med rätt stöttning. Utifrån ett relationellt perspektiv skapar vi trygga och förtroendefulla relationer som är grundläggande för barnens lärande och utveckling. Förskolan är det första steget i barnens utbildning.

Mer information

Förskola och familjedaghem har stängt 4 dagar per läsår pga fortbildning, planering och utvärdering för personalen. Barnomsorgsavgiften reduceras inte för dessa dagar.

Förskolans studiedagar vårterminen 2024

8 januari
14 juni

Förskolans studiedagar 2024/2025

12 augusti
25 oktober
7 januari
12 juni

Behov om omsorg för barnet/barnen under studiedagarna ska anmälas skriftligt eller via mail av vårdnadshavare till förskolan eller rektor senast 1 månad före studiedagen.

Introduktion utifrån anknytning

”För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen.” (Lpfö 18, s. 17)

Hasselgårdens introduktion baseras på att trygghet och anknytning är det viktigaste när barnet ska introduceras in i förskolan. Detta innebär att vi pedagoger ska skapa anknytning till ert barn genom att visa att vi finns, ta kontakt och vara nära samt vara lyhörda för barnets signaler. Vi leker och samspelar med ert barn, medan ni finns tillgängliga för barnet att ”tanka” trygghet hos när det behövs.

En trygg anknytning till minst en pedagog är viktigt för barnets trygghet och utveckling. Introduktionen varar vanligtvis 14 dagar och består av kortare dagar för att skapa anknytning. Rutinerna kommer senare när tryggheten för barnet har stärkts till pedagoger och miljön på förskolan.

Med denna introduktionsmodell hoppas vi att ni och ert barn får en bra start på er tid i förskolan.

Vi ser fram emot ett bra samarbete.


Matsedlar

 • Måndag - Vecka 29
  SOMMARLOV
 • Tisdag - Vecka 29
  SOMMARLOV
 • Onsdag - Vecka 29
  SOMMARLOV
 • Torsdag - Vecka 29
  SOMMARLOV
 • Fredag - Vecka 29
  SOMMARLOV

Lokala avvikelser kan förekomma.

Kontakt

 • Ulrika Emilsson
  Rektor – Hasselgården, Klockarskogsgården, Toftagården
  0479-52 81 05
  ulrika.emilsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Hasselgården på baksidan

Hasselgården

Skeingevägen 21
283 32 Osby

 

Telefonnummer avdelningarna:

Filuren: 0479-52 83 52
Killevippen: 0479-52 83 38
Kringlan: 0479-52 83 34
Krumeluren: 0479-52 82 67