Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Killebergsskolan

Skolan ligger vackert utmed gamla vägen Osby – Killeberg – Loshult – Älmhult. Skogen och naturen finns direkt utanför dörrarna och gör skolan till en trevlig och stimulerande miljö att vistas i. På skolan finns matsal och idrottssal, skolan inrymmer även Killebergs bibliotek.

Eleverna reser till Osby varje vecka för viss undervisning, t.ex. språkval, hem- och konsumentkunskap, viss idrott med simundervisning samt slöjd.

Personalen består av cirka 18 pedagoger; lärare, förskollärare, speciallärare/pedagog, fritidspedagog, barnskötare, resurspersoner samt personal som arbetar i skolköket och med lokalvård. Elevhälsan delas med Parkskolans område och består av skolsköterska, kurator samt rektor.

På skolan finns ett nära samarbete mellan klasserna och alla elever och personal känner varandra. Eleverna är indelade i klasserna Fk, åk 1, åk 2, åk 3, åk 4 samt åk 5 och åk 6. Fritidshemmet ligger i samma byggnad och ett gott samarbete är etablerat mellan skola och fritidshem.

Skolan arbetar med ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete och med ett utvecklingsarbete som är målgemensamt med Parkskolan, aktiviteterna som ska leda till att uppsatta mål uppnås sätts lokalt på Killebergsskolan.

Föräldraföreningen är aktiva i skolans verksamhet.

Mer information

Frågor som rör klassen som mitt barn går i

Klassföreståndaren

Skolsköterska

Annika Kihlström
Telefon: 0479-52 81 48
Mobil: 0709-31 81 48
e-post: annika.kihlstrom@osby.se

Skolkurator

Susanne Nordh
Telefon: 0479-52 83 89
Mobil: 0709-31 83 89
e-post: susanne.nordh@osby.se

Adressändringar och utflyttning

Skolexpeditionen (som vi har gemensamt med Parkskolan)
Tel: 0479-52 81 45
Utflyttsanmälan görs via e-tjänsten

Ledighet

Klassföreståndaren beviljar ledighet för upp till fem dagar/läsår. Längre ledigheter beviljas av rektor. Blankett för ledighetsansökan finns i blankettarkivet.

Alla ledighetsansökningar lämnas först till klassföreståndaren.

I första hand görs frånvaroanmälan av vårdnadshavare i appen IST Home skola, i andra hand per telefon till Parkskolans expedition på telefon 0479‑52 81 45. Frånvaroanmälan ska göras senast klockan 07.45. Om barnet går på fritids ska frånvaroanmälan också göras i appen IST Home Skola.

Anmälan om frånvaro ska göras varje dag till skolan. Saknas någon elev och det inte finns någon anmäld frånvaro kontaktar skolan hemmet.

Kontakt

 • Johanna Edvinsson
  Rektor Parkskolan F-6 och Killebergsskolan F-6
  0479 - 52 83 56
  johanna.edvinsson@osby.se
 • Cecilia Selin
  Biträdande rektor Parkskolan F-6 och Killebergsskolan F-6
  0479 - 52 82 37
  cecilia.selin@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Killebergsskolan och skolbibliotek

Killebergsskolan

Besökadress:

Lilla Stockhult
283 76 Killeberg

Tel: 0709-31 82 23

 

Postadress:

Osby kommun

Killebergskolan

283 80 Osby