Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Klockarskogsskolan

Klockarskogsskolan är en naturskön skola med nästan 200 elever. Hos oss går eleverna från förskoleklass till årskurs tre. Vi är två förskoleklasser och två paralleller i årskurs 1-3, spår B och C. Vårt fritidshem består av två avdelningar, Blåbäret och Skogsgläntan. Under skoldagen i årskurs 1-2 möter eleverna fritidspersonalen i  vår ”frisko” som innebär fritids i skolan.

En viktig grund som vi alla står på är att vi ser eleverna som allas, eleverna är alltid i fokus. Vi arbetar alltid för att eleverna ska känna en trygghet, samhörighet och nyfikenhet till skolan.  Tillsammans på skolan i olika arbetslag arbetar vi för att rusta eleverna för framtidens utmaningar med utgångspunkt ifrån läroplansmålen. Våra klassrum är moderna och har en rik digital utrustning i form av datorer, Ipads och smartboard som eleverna får använda sig av i sin dagliga inlärningsprocess.

Vår skolgård inbjuder till massor av lek. Det finns bland annat fotbollsplan, gungor och balansgångar. Det finns också sandlådor, klätterställningar och en jättefin skog med klätterträd och kojor som barnen har byggt. Utöver allt som skolgården erbjuder har vi därutöver en rastvärdspedagog som håller i organiserade aktiviteter för de elever som vill. I vår närmiljö runt skolan har vi dessutom gångavstånd till både ishall, simhall, grönområden och lekplatser.

Mer information

Här har vi sammanställt uppgifter om vilken du kan kontakta om olika ärenden.

Frågor som rör klassen som mitt barn går i

Klassföreståndaren

Frågor om verksamheten på fritidshemmet och årskurs F-3

Rektor Cecilia Hansson
Telefon: 0479- 52 82 20
Mobil: 0709-31 82 20
E-post: cecilia.hansson@osby.se

Skolsköterska

Annika Gustavsson
Mobil: 0709-88 84 25
E-post: annika.gustavsson@osby.se

Skolkurator/socialpedagog

Hanna Böckman
Mobil: 0709-31 82 06
E-post: hanna.bockman@osby.se

Skolkök

Monica Johansson
Telefon: 0709-88 84 86
E-post: monica.johansson@osby.se

Adressändringar och utflyttning

Skolexpeditionen (som vi har gemensamt med Hasslarödsskolan),
Telefon: 0479-52 83 35 eller 0479‑52 83 63
Utflyttsanmälan görs via e-tjänsten

Om en elev behöver vara ledig

Klassföreståndaren beviljar ledighet för upp till fem dagar/läsår. Längre ledigheter beviljas av rektor. Blankett för ledighetsansökan finns i blankettarkivet.

Alla ledighetsansökningar lämnas först till klassföreståndaren.

Frånvaroanmälan görs av vårdnadshavare i appen IST Home Skola senast klockan 08.30. Appen finns att ladda ner till alla smarta telefoner. Appen är kostnadsfri och går att ladda ner via App Store eller Google Play. Vårdnadshavare loggar in i appen med Mobilt BankID.

Anmälan om frånvaro ska göras varje dag till skolan. Saknas någon elev och det inte finns någon anmäld frånvaro kontaktar skolan hemmet.

Kontakt

  • Cecilia Hansson
    Rektor Klockarskogsskolan F-3 och Hasslarödsskolan F-3
    0479-52 82 20
    cecilia.hansson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Kloclarskogsskolan baksidan

Klockarskogsskolan

Besöksadress:

Hagagatan 16 
283 32 Osby

Postadress:

Osby kommun

Klockarskogsskolan

283 80 Osby

Tel: 0479-52 83 35, 0479-52 83 63