Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Föräldraråd

För att få till en kontinuerlig dialog mellan skola och föräldrar har Örkenedskolan ett föräldraråd. Föräldrarådet består av 1-2 föräldrar från alla klasser och skolledningen. Vi träffas för att diskutera aktuella frågor som rör verksamheten på Örkenedskolan.

För att få till en kontinuerlig dialog mellan skola och föräldrar har  Örkenedskolan ett föräldraråd. Föräldrarådet består av 1-2 föräldrar från alla klasser och skolledningen. Vi träffas för att diskutera aktuella frågor som rör verksamheten på Örkenedskolan.

Föräldrarådet är rådgivande, inte beslutande, och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola och hemmet. Enligt den nya skollagen ska vårdnadshavare informeras om förslag som kan ha betydelse för eleverna och där vårdnadshavarna ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.

Skolledningen leder föräldrarådet, skickar kallelser till möten två gånger per termin, och för minnesanteckningar. Minnesanteckningarna skickas ut via IST.

Träffar under hösten 2023 kommer att ske i oktober och december och under våren 2024 i mars och maj.

Att delta i föräldrarådet ger en inblick i skolans arbete och kommande aktiviteter. Vi diskuterar inga enskilda elever, lärare eller annan personal utan fokus ligger på strategiska och allmänna frågor där vårdnadshavare kan inkomma med synpunkter.

Vilken uppgift har man som förälder i ett föräldraråd?

Det finns inget krav på några särskilda kunskaper för att bli vald, då föräldrarådet främst är ett informations- och diskussionsforum. Här räcker det med ett allmänt intresse för skolan.

Att vara med i föräldraråd innebär att man får insyn och kan vara med  och påverka. Den som ingår i föräldrarådet har till uppgift att vid föräldramöten sprida och lyfta upp information samt att ta frågor med sig tillbaka till föräldrarådet.

Kontakt

 • Helen Thompson
  Rektor – Örkenedskolan F-9
  0479-528 620
  helen.thompson@osby.se
 • Ulrika Persson
  Biträdande rektor, ansvarig F-3 och fritidshem
  0709-318 482
  ulrika.persson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.