Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Historik

Följande är saxat från Per Hagströms bok "Sång och Musik - med tonvikt på Osby".

En kort historik

Hösten 1946 startade folkskollärare Sven Rodén Osby Musikskola mycket blygsamt med en blockflöjtsgrupp på åtta barn. Nästa år startade ytterligare en blockflöjtsgrupp.

Under de första åren betalade eleverna ingen avgift och läraren fick ingen ersättning. På hösten 1948 fick fyra av de bästa blockflöjtseleverna börja spela fiol för musiklärare Joel Rääf. Detta år fick Musikskolan ett kommunalt anslag på 200 kr.

Läsåret 1950 omorganiserades och utökades verksamheten. Nu undervisades 12 elever i fiol, 45 elever i blockflöjt, 4 elever i klarinett samt 25 elever i mandolinspel. Lärararvodet bestämdes nu till 200 kr per grupp och läsår. Musikskolan ställdes nu under Osby köpings folkskolestyrelses överinseende. Från 1961 sköttes räkenskaperna av Osby kommunalkontor. Några år senare utvidgades verksamheten ytterligare så att elever även kunde få undervisning i piano, trumpet, gitarr, cello och saxofon. Dessutom ordnades lärarlönerna på ett tillfredsställande sätt.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild