Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Kursanmälan och avgifter

Här hittar du blankett för kursanmälan samt  information om kursavgifter. Information om aktuellt kursutbud finns  på Anmälningblanketten och här på sidan.

Text

Kursanmälan

Anmälningsblanketten består av två sidor. Första sidan skickar du in till musikskolan. Sidan två är information som du kan spara. Anledningen till att du måste skicka in blanketten till musikskolan är att vi måste ha målsmans underskrift.

Eftersom det är kö på en del instrument så är det bra om du väljer ett alternativ. Markera det val som du helst vill spela med siffran 1 i rutan brevid instrumentnamnet. Markera dina alternativ med siffran 2 och 3.

En s.k. köförfrågan kommer att mailas ut vid skolstart. Vi kommer då att uppdatera kön.

Kurser i grupp ht 2020

Tillsammans har vi kul med musik och lär oss av och med varandra!

Det finns fortfarande plats i dessa grupper:

  • OBS! Framflyttat p.g.a. pandemin NYTT PROJEKT finansieras av Statens Kulturråd och är utan avgift
  • LIFE - music and lyrics - Text/Sång/Drama 13-18 ÅR  Vi jobbar med texter och tonsättningar utifrån allmänmänskliga teman såsom: livsförståelse, empati, rädslor och utifrån elevernas idéer och tankar. Grupp- men även individuell handledning. Lärare: Iréne Kroon, Håkan Andersson m.fl.
  • Brassrytmik - Eleverna får på ett lekfullt sätt en bra grund i instrumentspel, sång och musik. Vi spelar trumpet och bariton. Ålder 7-8 år, 50 min./v. 5 elever, lärare: Håkan Andersson och Åsa Klinthage Andersson
  • Föräldrautbildning - Vi träffas några gånger under läsårets gång och lär oss mer om hur det kan gå till att lära sig musik och hur man hjälper sitt barn att utveckla sitt musikintresse, stöttar och motiverar sitt barn där hemma . Gratis kurs lärare: Lars Ward med gäster

                                                           Välkommen med din anmälan!

Avgifter

Efter tre lektioner betalas full terminsavgift.

Syskonrabatt ges för andra barnet och följande med 50% från årskurs 1.

Individuella lektioner

750 kr/termin, barn och ungdomar t.o.m. gymnasiet

1.100 kr/termin, vuxna i mån av plats

Grupplektioner / kör

450 kr/termin

Hyra av ett instrument

350 kr /termin