Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Håkan Andersson

Jag heter Håkan Andersson och undervisar i bleckblås, piano och har även elever i sång. Förutom instrumentalundervisning så arbetar jag tillsammans med kollegor i kör- och orkesterverksamhet på musikskolan.

Jag är född och uppvuxen i Malmö där jag som barn började spela kornett, piano och sjunga. I tonårsåldern deltog jag flitigt i Stadionkyrkans musikliv i Malmö. Förutom att jag sjöng med i en ungdomskör blev jag tidigt också ledare för en ungdomsorkester. Jag spelade kornett i Malmö Brassband och var sedan med i orkestern tills jag flyttade till Ljungby.

Jag bor i Ljungby tillsammans med min fru Lena. Vi har två söner, Kristofer och Johannes som nu är vuxna och har flyttat hemifrån.

På Sunnerbogymnasiet i Ljungby hade jag min förra anställning som musiklärare och programansvarig för Estestiska programmet. Jag har tidigare haft freelance-uppdrag och även varit dirigent för olika blåsorkestrar, b.la. Halmstad Brass.

Mina musikstudier startade på Sundsgårdens Folkhögskola utanför Helsingborg. På Musikhögskolan i Malmö tog jag min musiklärarexamen som Instrumental-/ensemblepedagog och efter avslutade studier fick jag anställning som musikledare i Ljungby Missionskyrka.

Glädjen som musiken ger och speciellt att få möjligheten att musicera tillsammans med andra är ju oslagbart. Upplevelsen att spela ett instrument eller att sjunga vill jag verkligen fortsätta att dela med mig och inspirera vidare till barn, ungdomar och vuxna.

Musiklärare
Håkan Andersson
Telefon: 0709 888520
hakan.andersson@osby.se

Exempelbild