Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Information för elever

Det är vår förhoppning att din studietid hos oss ska bli en trivsam och lärorik tid. Här under har vi försökt samla all information du som elev kan tänkas behöva. Hör av dig om du inte hittar det du söker.

Starter våren 2021

För grundläggande och gymnasiala kurser:
11 januari
15 februari
22 mars
26 april
31 maj (endast gymnasiala kurser)

Kurslitteraturlista

Du behöver köpa kurslitteratur i god tid före kursstart!
Om du använder en dator kan du ladda ner aktuell kurslitteraturlista till höger.
Om du använder en mobiltelefon kan du ladda ner aktuell kurslitteraturlista längst ner på denna sida.

Schema

Du som läser grundläggande och gymnasiala kurser får schematider för kurserna från dina lärare på itslearning.

Du som läser vård- och omsorgsutbildningen kan ladda ner ditt schema.
Om du använder en dator kan du ladda ner aktuellt schema till höger.
Om du använder en mobiltelefon kan du ladda ner aktuellt schema längst ner på denna sida.

Lärplattform

Vi använder itslearning som lärplattform.
Om du använder en dator kan du hitta länken till höger.
Om du använder en mobiltelefon kan du hitta länken längst ner på denna sida.
Inloggningsuppgifter får du vid studiestart.

Så kommer du igång med itslearning


Så härPDF startar du videomöte med din lärare.

Studievägledning

Du som är elev på skolan kan ta kontakt med studie- och yrkesvägledaren om du vill göra ändringar i din studieplan eller har frågor och funderingar kring studier, yrken, arbetsmarknaden och dylikt.

Så här ansöker du om studiemedel

På Komvux bistår vi med uppgifter som behövs för att du ska kunna göra en ansökan till CSN, men ansökan gör du som elev på egen hand. I samband med att du får ditt antagningsbesked till Komvux får du uppgifter som du behöver till din CSN-ansökan.

CSN räknar ut din studietakt genom att dela antalet poäng med antalet veckor du läser under studieperioden.

För studietakt 100 % behöver du varje vecka läsa minst 20 poäng.
För studietakt 75 % behöver du varje vecka läsa minst 15 - 19 poäng.
För studietakt 50 % behöver du varje vecka läsa minst 10 - 14 poäng.

Tänk på att göra studieförsäkran när dina kurser har startat!


Heltidsstudier

Du som studerar heltid på Komvux kan jämföra det med att arbeta heltid. Ett heltidsarbete innebär att man arbetar 40 timmar i veckan. På samma sätt är det med dina studier på Komvux. Räkna med att studera ungefär åtta timmar om dagen. Om du läser kurser med klassrumsundervisning kan det i schemat se ut som om du bara har enstaka timmar i veckan. Det du ser på schemat är enbart dina lektioner, resterande är din självstudietid och den ansvarar du för själv. På lektionerna får du genomgångar och instruktioner av lärarna. Under din självstudietid ska du planera dina studier och läsa, skriva, öva, räkna, tänka och memorera. Vi i personalen finns här för dig om du behöver hjälp.

Distansstudier

Vi har här samlat några saker du måste tänka på när du studerar på distans.

Studieteknik

Plugga smartlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Umeå Universitet ger råd och tips kring hur du kan göra dina studier både enklare och effektivare.

Björn Liljeqvists studietekniklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kungliga Tekniska Högskolan lär dig mer om studieteknik. Du finner videoklipp med information om vad som gör en elev framgångsrik i sina studier.

Orka pluggalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Sveriges Utbildningsradio ger information och videoklipp om strategier och metoder för att underlätta studierna.

Studiehallen

I studiehallen har vi ett flertal bås där du kan sitta enskilt i lugn och ro och studera. Du kan när som helst under skolans öppettid gå till studiehallen och sätta dig.

Sjukanmälan/Vård av barn

Som elev ansvarar du för att meddela din lärare direkt om du eller ditt barn blir sjuk. Om du läser flera kurser ska du meddela alla dina lärare. Tänk också på att eventuellt sjukanmäla till Försäkringskassan och CSN.

Frånvaro

Om du påbörjar studier på Komvux och därefter uteblir mer än tre veckor i följd, utan att ha kontaktat din lärare, anses du ha avbrutit dina studier. Detta medför avskrivning från kursen/utbildningen.

Vid fusk och plagiering

Skolan har noll tolerans mot fusk. Det betyder att du inte får skriva av, plagiera/kopiera eller memorera delar eller hela texter eller annat material från någon annan person eller från Internet. Din lärare kallar till samtal vid misstanke om fusk eller plagiering. Din lärare dokumenterar alltid händelsen och meddelar rektor. Vid upprepat fusk utfärdas en skriftlig varning av rektor och du kan riskera att stängas av från studierna.

Hur sätter lärare betyg?


Begära ut betyg/studieintyg

Detta kan du göra genom att mejla vår skoladministratör.

Du är försäkrad

Du är olycksfallsförsäkrad till och från skolan, och under skoltid. Läs mer här.

Handlingsplaner

Handlingsplaner mot diskriminering och kränkande behandling, och mot hot eller hot om våld kan laddas ner till höger (om du använder en dator) eller längst ner på denna sida (om du använder en mobiltelefon).

WiFi-uppkoppling

Du har möjlighet att koppla upp din egen mobila enhet (till exempel dator, surfplatta och mobiltelefon) till vårt trådlösa nätverk BYOD. Gå till vår skoladministratör i expeditionen så hjälper hon dig.

Öppettider

Dörrarna är öppna mellan klockan 07.30 och 16.30. Välkommen!

Information om behandling av personuppgifter

Du som studerar vid Osby Komvux är registrerad i vårt elevregister. Personuppgifterna används för vår administration och planering av verksamheten och för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter gentemot myndigheter. Bland annat används uppgifterna för upprättande av klass/grupplistor, betygsregistrering med mera. Du har rätt att få information om behandlingen av uppgifterna. Frågor som gäller hanteringen av personuppgifterna kan ställas till rektorn vid skolan. Personuppgiftsansvarig för verksamheten är Kommunstyrelsen, Osby kommun, 283 80 Osby.