Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Validering

Validering innebär värdering av kunskaper och färdigheter som du skaffat dig från arbetslivet, fritid eller genom tidigare utbildning.

För att genomgå en validering börjar du med att ansöka till en av våra utbildningar på Osby Lärcenter/Vuxenutbildningen. Viktigt att du skriver i kommentarer att du är intresserad av att validera dina kunskaper. De områden som vi i första hand validerar är kurser mot barn- och fritid samt industritekniska området. Om du har kunskaper inom kurserna som ingår i utbildningen kan dessa kunskaper valideras. Din totala utbildningstid blir då kortare. Exakt hur lång din utbildning blir vet du när utbildningen är påbörjad och dina kunskaper har blivit kartlagda. Nedan finner du information från Skolverket gällande validering.

Vad är validering?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats. Validering kan användas för att anpassa en utbildning, förkorta en utbildning eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs.

Vad är skillnaden mellan validering och prövning?

Inom vuxenutbildningen kan en elev få sina kunskaper och sin kompetens validerade. Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation. Den innebär också ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person har oberoende av hur hen fått dessa. Efter en validering ska eleven ha möjlighet att få en skriftlig dokumentation över sina kunskaper och kompetenser från skolan.

Prövning i en kurs innebär en bedömning av kunskaper i förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner. En genomförd prövning resulterar i ett betyg.

Vilket slags intyg ska vuxenutbildningen utfärda efter valideringen?

Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering ska få en skriftlig dokumentation i form av ett intyg som utfärdas av rektorn. I intyget ska det finnas dokumentation om elevens kunskaper och kompetenser och om de helt eller delvis motsvarar en kurs eller delar av en kurs.

Går det att få betyg efter en validering?

Om en elev vill ha betyg efter en validering måste hen genomgå en prövning.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.