Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Bygglovstaxa

Bygglovstaxan i Osby kommun antogs år 2011 och reviderades år 2019.

Enligt denna taxa betalas avgift för

  • ärenden om bygglov och förhandsbesked.
  • ärenden som kommer av en anmälan.
  • ärenden enligt förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar.
  • annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag.

Avgiften debiteras genom faktura och i samband med bygglovsbeslut.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.