Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

När behövs bygglov?

Bygglov krävs för att

 • uppföra byggnader.
 • göra tillbyggnader.
 • ta i anspråk eller inreda byggnader eller del därav för annat ändamål än tidigare.
 • ändra byggnader så att ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri skapas.

Dessutom krävs bygglov för att

 • anordna anläggningar av olika slag
 • anordna upplag eller materialgårdar
 • anordna tunnlar
 • inrätta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter
 • uppföra master eller torn
 • uppföra vindkraftverk om vindturbinens diameter är större än två meter, eller om det placeras nära tomtgräns eller på en byggnad
 • uppföra murar eller plank
 • anordna parkeringsplatser

Ovanstående krav gäller även vid väsentliga ändringar

Inom detaljplan krävs även bygglov för att

 • färga om byggnader eller byta fasadmaterial eller
  taktäckningsmaterial samt för att göra ändringar av byggnader som
  avsevärt påverkar deras yttre utseende
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar
 • uppföra, bygga till eller på annat sätt ändra ekonomibyggnader för jordbruk

Ekonomibygnader som används för jord- och skogsbruksnäringen är bygglovsbefriade utanför detaljplanerade områden.

Behöver jag bygglov, behöver jag bygganmälan?  www.boverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

OBSERVERA! Denna redogörelse över kraven i plan- och bygglagen (PBL) gör inte anspråk på att vara heltäckande. Om Du är det minsta osäker på vilka regler som gäller för just dina byggplaner - ring byggnadsinspektör Göran Nyberg 0479-52 83 60 eller John Luftberg 0479-52 81 25

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Exempelbild