Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva bygglovpliktiga byggnader inom detaljplanelagt områden.

Rivningsanmälan

Rivningsanmälan krävs för rivning av nästan alla typer av byggnader, oavsett om det krävs rivningslov eller inte. Till rivningsanmälan ska en rivningsplan bifogas. Rivningsplanen ska ange hur rivningsmaterialet kommer att hanteras. Om farligt avfall finns ska det särskilt anges samt hur det kommer att hanteras.

När rivningsplanen är godkänd av miljö- och byggnämnden får rivningsarbetena påbörjas. Även för dessa arbeten ska en kvalitetsansvarig utses. Rivningsanmälan görs på en blankett.

Marklov

Marklov krävs för schaktning eller fyllning inom detaljplanelagt område om markens höjdläge avsevärt kommer att förändras. I vissa fall behövs marklov även för trädfällning och skogsplantering.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.