Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Biltvätt på gatan

Biltvätt på gatan är ett miljöproblem då allt vatten som hamnar på våra vägar så småningom leds orenat till Osbysjön, Driveån eller något annat vattendrag. Det passerar alltså inte reningsverket.

Allt vatten som hamnar på våra vägar leds så småningom orenat till Osbysjön, Drivån eller något annat vattendrag. Det passerar alltså inte reningsverket.

När du tvättar bilen på gatan sköljs tvättkemikalier, metaller, däck- och asfaltspartiklar med mera ner i marken eller dagvattenbrunnarna och försämrar vår miljö.

Gör därför ett val för miljön och tvätta din bil i automattvätt eller Gör-det själv-hall. Fråga gärna vilken rening som finns på din tvättanläggning. Miljömärkta tvättmedel är en självklarhet!

Enligt miljöbalken är det förbjudet att släppa ut orenat avloppsvatten.

Exempelbild