Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Säkerhet för företag och organisationer

Som företagare och organisation finns det en hel del saker att tänka på om säkerheten.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor är alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar skyldiga att vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skadorna till följd av brand eller annan olycka. 

För att vara säker på att ditt företag eller din organisation har ett bra brandskydd krävs det att ni utför ett Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) där ni kontrollerar, dokumenterar och följer upp brandskyddsarbetet över tiden. 

Här har vi samlat information som kan hjälpa dig och ditt företag eller din organisation med ert säkerhetsarbete.

Exempelbild