Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

VA-plan

För att uppnå en hållbar vatten-, avlopps och dagvattenförsörjning i en kommun krävs en strategisk och långsiktig planering.

Denna VA-plan utgår ifrån beslutad VA-strategi och långsiktig investeringsplan och förtydligar var kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut.

I februari 2017 antog Osby kommun VA-strategin "Det livsviktiga vattnet".
VA-strategin syftar till att ta ett helhetsgrepp på hur VA-frågan kan lösas i ett större och mer långsiktigt sammanhang.

Utsikt över sjö med vass

Kontakt

  • Mathias Karlsson
    Förvaltningschef, Samhällsbyggnad
    0479-52 81 21
    mathias.karlsson@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.