Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Snöröjning

När snö eller rejäl halka kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen fungerar och hur vi prioriterar. Kommunen, Trafikverket och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning.

Kommunen tar hand om körbanor, gång- och cykelvägar samt övrig allmän platsmark medan gångbanan utanför din fastighet är fastighetsägarens ansvar. För vinterväghållning på statliga vägar ansvarar Trafikverket.

Med gångbana menas den yta som behövs för att fotgängare ska kunna ta sig förbi fastigheten. Det behöver alltså inte vara en trottoar eller en markerad gång- och cykelbana.

Bestämmelser om snöröjning regleras i "Lagen om särkilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning". Enligt lagen (§ 3) har kommuner möjlighet att föra över skyldigheten att vinterhålla gångbanan utanför sin fastighet till fastighetsägaren.

Prioritering

Normalt påbörjas snöröjning när snöfallet har upphört och snödjupet uppgår till 7 centimeter på prioriterade gator samt gång- och cykelvägar. Kommunen plogar först gång- och cykelvägar, genomfartsvägar, huvudgator, centrala gator och torg. Bostadsgator plogas i begränsad omfattning under helger.

De större trafiklederna samt gång- och cykelvägar har första prioritet och snöröjs och halkbekämpas därför först.

Du som bor i hus eller äger fastighet

Fastighetsägaren ansvarar för att röja snö och se till att det inte är halt på trottoarerna utanför den egna fastigheten. Det gäller även andra ytor för gångtrafik även om de inte kallas för trottoarer.

 • Snö ska röjas bort från gångbanan så snart som möjligt efter avslutat snöfall.
 • Forsla bort snön eller lägg upp den på ett sätt så att det går lätt att ta sig fram.
 • Snöröj ordentlig fram till ditt sopkärl så att sophämtarna kan tömma den enkelt.
 • Förebygg halka genom att sanda eller salta. Sand går att hämta kostnadsfritt i Osby, Forsgatan 14 och Lönsboda, Ollonstigen 4. 
 • Sopa upp sanden när snön smält bort och spara den gärna för att använda nästa vinter igen.
 • Underlätta för smältvattnet att rinna undan genom att hålla rännstensbrunnarna fria från snö och skräp.

Snöröjning från byggnader

Fastighetsägaren har ett stort ansvar. Snö och is som kan rasa ner och skada person eller egendom på offentlig plats ska utan oskäligt dröjsmål tas bort från tak, rännor och liknande anordningar. Snö och is ska inte rasa från tak, hängande istappar ska tas bort, smältvatten som fryser till is på trottoarer och snö som skottas ner från tak ska också tas bort.

Att tänka på

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att säkra trottoarerna, även om fasighetsägaren har lejt ut snöröjningen. Ni har heller inte rätt att stänga av trottoaren utan tillstånd.

Allt fler kommuner använder mindre prioriterade gångbanor som tillfälliga snöupplag, detta för att få en bredare väg, där gående och fordon kan samsas på ett säkert sätt. I detta fall upphör fastighetsägaren skyldighet att vinterhålla gångbanan.

Kommunens snöröjare kan inte undvika att lämna vallar mot infarter och vägar. Vi hoppas ni har förståelse för att det kan ta dagar innan de skottas bort. Planera i god tid för hjälp med snö, om ni har någon skada eller svårt för tungt arbete.

Och till sist: Ha tålamod, allt tar mycket längre tid när det kommer mycket snö på en gång.

Här ansvarar kommunen för snöröjning

Osby tätort

 • Bakgatan, västra sidan
 • Briogatan, del av Fabriksgatan - Södra Portgatan.
 • Esplanadgatan
 • Fabriksgatan, del av Västra Järnvägsgatan - Parkgatan.
 • Filosofvägen, södra sidan
 • Hantverksgatan
 • Hasslarödsvägen, del av Västra Storgatan - Lantmansgatan och del av Lantmansgatan - västsidan av Industrigatan.
 • Idrottsgatan, del av Södra Portgatan - östra sidan av Klövervägen.
 • Industrigatan, del av Södra Portgatan - östra sidan av Hagagatan.
 • Industrigatan, del av Hagagatan - västra sidan Norra Infartgatan.
 • Klockaregatan, del av Västra Järnvägsgatan - Parkgatan.
 • Köpmannagatan, del av Parkgatan - Godsvägen.
 • Leksaksgatan, västra sidan
 • Marklundavägen, del vid Osby kyrka - Rönnebacken
 • Norra Infartsgatan, del av Skogsgatan - södra sidan av Skolgatan.
 • Parkgatan, del Södra Portgatan till infarten till parkeringen cirka 100 meter norrut på västra sidan.
 • Parkgatan, östra sidan
 • Postgatan
 • Skeingevägen, del av Västra Storgatan - Göran Håkans väg
 • Smedjegatan, norra sidan
 • Södra Portgatan, del av Hässleholmsvägen - norra sidan av Industrigatan
 • Södra Portgatan, del av Hässleholmsvägen - parkeringen efter bollhallen på sydsidan.
 • Västra Järnvägsgatan, del av Köpmannagatan - Fabriksgatan
 • Västra Storgatan, del av Hasslarödsvägen - västra sidan av Forsgatan.
 • Västra Storgatan, del av Hasslarödsvägen - östra sidan av Gunängavägen
 • Ågatan, sydsidan
 • Östra Järnvägsgatan, del av Södra Portgatan - Snickaregatan.
 • Väg 1950, övergångsstället öster om norra porten till Theodor Kvants väg på nordsidan.

Lönsboda tätort

 • Östra Järnvägsgatan, del av Tosthultsvägen - Östra Storgatan
 • Östra Storgatan

Killebergs tätort

 • Ingen snöröjning på gångbanor utmed de gator kommunen har väghållningsansvar.
Exempelbild