Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Inventering av enskilt avlopp

Osby kommun genomför sedan år 2010 inventering av enskilda avloppsanläggningar. Målet är att alla kommunens enskilda avlopp ska ha inventerats. Projektet är en del i kommunens miljömålsarbete och syftar till att minska risken för försämring av yt- och grundvatten.

Inventering

En överblick av områden som inte har blivit inventerade ännu visas här.

Tidsbokning för inventering av berörda fastigheter kommer att skickas ut i god tid innan tillsammans med ett inventeringsprotokoll  så att ni kan förbereda er.  Avlopp som inte bedöms uppfylla miljöbalkens krav på rening kommer att föreläggas att åtgärda detta inom rimlig tid.

Exempel på anläggningar som inte uppfyller reningskraven är enkammarbrunn och tvåkammarbrunn samt utsläpp av avloppsvatten till öppet dike, stenkista, sjunkbrunn eller direktutsläpp i mark eller vattendrag.

Observera att avloppsanläggningen ska ha tillstånd för att godkännas.

Vill ni veta mer om enskilda avlopp eller har frågor om inventeringen är ni välkomna att kontakta oss. Bra information finns även på avloppsguiden.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.