Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Felanmälan

Här kan du anmäla fel som gäller kommunala gator, gång- och cykelbanor, parker och naturområden. Vi svarar på och hanterar ditt ärende så snart som möjligt. Dina uppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Akuta ärenden

  • Vid fel på Osbybostäders fastigheter, ring Safepartner 0200-22 52 00.
  • Vid fel på vatten- och avloppsnät, missfärgat vatten eller dåligt tryck på vatten, ring Securitas 010-211 97 90.
  • Vid akuta socialärenden, ring Socialjouren 044-775 78 78
  • Vid el- och telestörningar, ring Eon 0771-22 24 24 eller Telia 90 200.

Vid brand, olycka eller annan allvarlig fara, ring SOS Alarm 112.

Felanmäl via app

Med gratisappen "Felanmälan Osby kommun" kan du rapportera fel direkt i din smartphone.

Apple iTunes

Google Play

 

Felanmäl via formulär