Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Övrig information om webbplatsens tillgänglighet

Denna sida beskriver olika tillgänglighetsproblem som finns på webbplatsen enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Dessa delar på webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

 • Kan förekomma bilder utan beskrivning.
 • Finns inte syntolkning till de filmer som publiceras.
 • Kan förekomma länkar med namn som inte tydligt visar vart de leder.
 • Kan förekomma otydliga rubriker.
 • Kartjänster som finns på hemsidan är inte fullt tillgängliga.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Kan förekomma länkar med namn som inte tydligt visar vart de leder.
 • Kan förekomma otydliga rubriker.

Problem vid användning utan hörsel

 • Förekommer en del äldre filmer som saknar textning.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Förekommer en del äldre filmer som saknar textning.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Kan förekomma länkar med namn som inte tydligt visar vart de leder.
 • Kan förekomma otydliga rubriker.

Oskäligt betungande anpassning

Osby Kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

* Det finns dokument på hemsidan, exempelvis kallelser, som inte är tillgängliga. När det gäller historiska dokument rör det sig om så pass många att det inte är skäligt att göra dem tillgängliga. * Vi kan i nuläget inte erbjuda textning av direktsändningarna av Kommunfullmäktige.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av osby.se.

Senaste bedömningen gjordes den 15 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2020.