Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Förskola och skola

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer och anpassar åtgärderna därefter. Elever i högstadiet och gymnasiet har för tillfället delvis undervisning på distans.

Symtom hos barn och unga

Stanna hemma vid minsta symtom

För att minska risken för smittspridning av covid-19 behöver vårdnadshavare och elever vara uppmärksamma på tidiga symtom. Vid allra minsta symtom som liknar covid-19 ska eleven stanna hemma från skolan.

Symtom på covid-19 - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insjuknande under skoldagen

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare och bedömer om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills symtomfri vårdnadshavare anländer.

Hur länge behöver mitt barn stanna hemma?

Ett barn eller en elev som har symtom som liknar covid-19 men inte har provtagits ska stanna hemma:

 • 7 dagar från insjuknandet, samt
 • Minst 2 feberfria dygn, samt
 • Tills barnet mår bra

Om det har gått 7 dagar sedan insjuknandet och elevens allmäntillstånd är bra kan eleven återgå till skolan, trots kvarvarande lindriga symtom såsom torrhosta och lätt snuva.

Vid symtom som varar mindre än 24 timmar ska barnet vara hemma två dygn efter att symtomen har upphört.

Symtom i familjen

Alla som bor med någon som har bekräftats smittad av covid-19 ska stanna hemma, oavsett om man har symtom eller inte. Det gäller även barn i förskola och grundskola.

Vårdnadshavare som har förkylningssymtom ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Du som bor med eller har haft nära kontakt med någon som har covid-19 - 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Provtagning på barn och unga

För att eleverna nu ska kunna komma tillbaka till skolan tidigare när allmäntillståndet tillåter, trots att lindriga symtom kvarstår, rekommenderar Folkhälsomyndigheten provtagning vid symtom som skulle kunna bero på covid-19.

Provtagning kan ske genom självtest, antingen hemma eller på en provtagningsplats, som beställs via 1177. För barn som är mellan 6 och 12 år sker beställningen via vårdnadshavare eller ombud, medan barn som är över 13 år beställer testet själva. Vid behov av sjukvårdsrådgivning, kontakta 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Provtagning på barn och unga - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställ test till barn och ungdomar – 1177länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskolebarn (upp till 6 år)

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma utan testning för covid-19 så länge barnet har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom. Barn i förskoleålder har oftast fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Det kan dessutom vara obehagligt med provtagning vid varje förkylning hos små barn, och svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning är aktuellt.

Vid exempelvis torrhosta och lätt snuva kan barnet återgå till förskolan om det har gått sju dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning, kontakta 1177 eller vårdcentral.

Barn från 6 år som redan haft covid-19

Om ditt barn inom de senaste 6 månaderna redan haft konstaterad covid-19 behöver barnet vanligtvis inte provta sig igen, men enligt Smittskydd Skåne finns en liten risk att insjukna igen redan efter 3 månader. Vid symtom stannar barnet hemma och ni beställer ett nytt test och inväntar provsvar.

Barn som är magsjuka

Vid nya symtom inom 3 månader efter konstaterad covid-19 stannar barnet hemma minst två dygn efter den senaste kräkningen eller diarrén. Vid symtom efter 3 månader stannar barnet hemma minst två dygn efter senaste kräkningen eller diarrén och ni beställer nytt test och inväntar provsvar.

Magsjuka, diarré och kräkningar - 1177länk till annan webbplats

Barn som har allergi

Vid symtom stannar barnet hemma. Om medicineringen mot allergin hjälper och om symtomen inte förvärras beror symtomen troligtvis på allergi och barnet behöver därför inte stanna hemma. Om det tillkommer nya symtom som ni inte kopplar till allergin eller barnet får feber bör ny provtagning ske enligt ovan provtagningsrekommendation.

Pollenallergi - 1177länk till annan webbplats

Om viruset och sjukdomen - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Aktuella åtgärder i skolorna

Delvis distansundervisning i gymnasieskolan

Fram tills den 17 juni har Ekbackeskolan en kombination av när- och distansundervisning.

Schema finns att hitta på Ekbackeskolans hemsida.

Schema - Ekbackeskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Yrkesskolan samt Introduktionsprogrammet omfattas inte av beslutet. 

Hämtning av matlåda

Gymnasieelever som vill hämta skollunch de dagar de studerar hemifrån ska meddela detta via e-post till elna.svensson@osby.se senast klockan 09.00 dagen innan maten önskas. Lunch på måndagen ska anmälas redan under fredagen. Måndagens lunchpaket är därmed fredagens rätt och levereras i fryst form.

Meddelandet ska innefatta följande uppgifter: Namn, klass, eventuell specialkost och vid vilket kök man önskar hämta maten. Skollunchen levereras i ett paket mellan klockan 07.30-08.15 vid varuutlämningen på skolköken Ekebo, Killeberg, Visseltofta och Skogsgården i Lönsboda.
På Ekebo kan man även hämta ut skollunch inne i skolrestaurangen.

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Osby kommun (oavsett skolkommun) kan hämta ut lunchpaket.

Delvis fjärrundervisning i högstadiet

Från och med den 27 januari till och med den 7 maj har högstadieskolorna (årskurs 7-9) en kombination av när- och fjärrundervisning. Beslutet kan förlängas.

Fjärrundervisning innebär att eleverna följer sitt ordinarie schema och deltar på lärarledda lektioner i realtid via sin dator.

Grundsärskolan omfattas inte av beslutet.

Hämtning av matlåda

Alla elever i årskurs 7-9 erbjuds att hämta skollunch de dagar de studerar hemifrån.

Läs på Infomentor för uppdaterad information om hur anmälan och hämtning av skolllunch går till.

Distansundervisning på Osby komvux (Lärcenter)

All undervisning på Komvux sker tillsvidare på distans.
Elever får information vad som gäller för respektive kurs via itslearning.


Drop-in besök till studie- och yrkesvägledaren är stängt, men det finns viss tillgång till bokade tider. Kontakta studie- och yrkesvägledare theresa.keric@osby.se för mer information.

Distansundervisning i Musikskolan

Musikskolan har fjärr- eller distansundervisning för högstadie- och gymnasieelever tills vidare.

Musiklärare och elever kommer överens om hur de går tillväga i respektive ämne och instrument.

Vid frågor, kontakta musikskolechef Åsa Klinthage Andersson på 070 - 931 83 66 eller asa.klinthage.andersson@osby.se.

Åtgärder i förskola och grundskola

Kommunens grundskolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig.

Skolorna har utifrån sina lokala förutsättningar anpassat sin möblering i matsalarna och sin organisation kring lunchtider för att undvika trängsel.

Andra rutiner i våra matsalar är:

 • Vi undviker trängsel vid bufféer.
 • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp.
 • Handtvätt sker regelbundet.
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp.
 • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds.

Coronaviruset och offentliga kök - Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppna förskolan

Osby kommuns öppna förskola Lilla Liten öppnar upp med uteverksamhet från och med tisdagen den 6 april.

Håll dig uppdaterad på Lilla Litens sida på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Övrig information

Hur informerar vi om konstaterad smitta i våra verksamheter?

Om ett barn, en elev eller en medarbetare har fått bekräftad covid-19 och personen har varit i skolan eller förskolan under smittsamt skede (24 timmar innan första symtomet uppvisats) ska rektorn informeras. Därefter informerar rektorn alla de som har varit i nära kontakt med den smittade under det smittsamma skedet. Det är inte säkert att dessa personer har blivit smittade, men eftersom de har blivit utsatta för smittrisk behöver de informeras. Vårdnadshavare till barnen/eleverna på aktuell avdelning eller i aktuell klass får skriftlig information och instruktion enligt Smittskydd Skåne.

I enlighet med patientsekretessen lämnar vi aldrig ut information om en enskild person. Vi lämnar heller inte ut allmän information till alla vårdnadshavare om att det finns smitta på skolan/förskolan. Endast de som är berörda kommer att få information.

Är du föräldraledig, arbetslös eller permitterad?

Du som har barn på förskola och som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan. Om du är korttidspermitterad har du rätt till tid i förskola/fritidshem under den tid som du är i arbete. Du som har möjlighet uppmuntras att hålla dina barn hemma. Just nu är personalsituationen på våra förskolor och fritidshem ansträngd och det är viktigt att vi lyckas upprätthålla våra samhällsfunktioner. Om du väljer att hålla dina barn hemma behåller du ändå din plats på förskolan och får ingen avgiftsreducering.

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov, schema och eventuell inkomst. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola/fritidshem. Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

Elever med olika medicinska tillstånd

Om den behandlande läkaren bedömer att eleven kan gå i skolan men en oro finns hos elev och vårdnadshavare tas kontakt med skolans rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för elevens skolgång.

Elever som har dokumenterad infektionskänslighet får inte ogiltig frånvaro om vårdnadshavare håller sitt barn hemma. Eleven erbjuds skolarbete på annat sätt, exempelvis distansundervisning. För att få ersättning från Försäkringskassan måste man ha ett giltigt sjukintyg.

Vård av barn (VAB)

Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat. Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta.

Vad gäller kring omsorgsplatser om skolorna skulle stänga?

I dagsläget finns inte några planer eller indikationer på att våra skolor ska stänga. Om Regeringen eller huvudman (skolan) skulle besluta om skolstängning kommer du som vårdnadshavare ha möjlighet att anmäla behov av omsorg om din arbetsinsats är nödvändig för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet - Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gäller efter utomlandsresa?

 • Om du ännu inte testat dig inför inresan till Sverige ska du testa dig så snart som möjligt efter ankomst och testa dig igen på dag 5 (gäller inte om du är född 2015 eller senare).
 • Om du testat dig inför inresan till Sverige (inom 48 timmar) ska du testa dig på dag 5 efter ankomst (gäller inte om du är född 2015 eller senare).
 • Stanna hemma och undvik nära kontakter i minst i sju dagar efter ankomst till Sverige. Detta gäller även om testerna visade att du inte hade covid-19. Barn oavsett ålder ska också följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter i minst 7 dagar efter ankomst till Sverige.
 • Om du testar positivt för covid-19 kommer du få särskilda instruktioner från hälso-och sjukvården.

Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet - Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För barn: Så funkar coronaviruset

Frågor och svar hos SKR

Sveriges kommunen och regioner, SKR, har samlat de vanligaste frågorna om kommunens ansvar för förskola och skola med anledning av coronavirus, covid-19.

Till SKRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster