Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förskola och skola

Osby kommun följer Folkhälsomyndighetens och Smittskydd Skånes rekommendationer och anpassar åtgärderna därefter. Här kan du läsa mer om åtgärder i förskola och skola.

Sammanfattning av gällande rekommendationer

 • Alla med symtom stannar hemma, oavsett ålder och vaccinationsstatus. Stanna hemma i minst 5 dagar efter du fick symtom, du mår bättre och de 2 sista dygnen ska vara feberfria.
 • Alla med symtom kan i nuläget inte erbjudas testning för covid-19. Elever inom grund-och gymnasieskola eller motsvarande skolform och du som inte har möjlighet att arbeta hemifrån rekommenderas testning (PCR) vid symtom.
 • Ingen behöver stanna hemma symtomfri om det finns symtom i hemmet eller i väntan på deras provsvar.
 • Om man bor eller har bott med någon som har en konstaterad/bekräftat covid-19 (PCR) ska man givetvis följa de förhållningsregler som ges och stanna hemma från skolan/arbetet den tid som meddelats. Undantag: Om du själv är symtomfri och har fått 3 doser eller själv har haft covid-19 under de 3 senaste månaderna går det bra att vara i skolan/arbetet.

Nya regler för provtagning - 1177 Länk till annan webbplats.

När ska jag stanna hemma? - 1177 Länk till annan webbplats.

Beställ test för covid-19 - 1177 Vårdguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya rekommendationer för skolelever - Region Skåne Länk till annan webbplats.

Skydda dig själv och andra - rekommendationer om covid-19 - Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Insjuknande under skoldagen

Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då vårdnadshavare och bedömer om barnet/eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills symtomfri vårdnadshavare anländer.

Vaccinering av elever mellan 12-15 år

Nu har eleverna blivit vaccinerade i skolans verksamheter.

Boka tid för vaccination

Har du inte vaccinerat dig ännu så det möjligt för personer i åldersgrupp 12–15 år att boka tid för vaccination vid den vårdcentral du är listad vid. För dig som är 15 år och äldre bokar du din tid för vaccination via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan även vaccineras vid ett av Region Skånes mobila team (de mobila teamen finns runt om i Skåne vid exempelvis köpcentrum, järnvägsstationer och olika typer av evenemang). Tidsbokning är inte möjlig vid de mobila teamen.

Medgivande

15-åringar kan boka vaccination via 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. utan medgivande från vårdnadshavare.

12-14 åringar behöver ha med sig en vårdnadshavare vid vaccinering för att räknas som medgivande eller ska medgivandet vara påskriven av båda vårdnadshavarna.


Aktuella åtgärder i skolorna

Undervisning på plats i gymnasieskolan

All undervisning på gymnasieskolorna sker på plats och vi är noga med att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Skollunch serveras till eleverna.

Undervisning på plats i högstadiet

Högstadieeleverna i Osby kommun undervisas på plats i skolan. Eleverna serveras skollunch.

Undervisning på Osby komvux (Lärcenter)

Undervisningen har återgått till att ske på plats men en del undervisning kommer, precis som innan pandemin, att ske digitalt. Vår erfarenhet från arbetet under pandemin gör att vi tittar på möjligheter att utöka den digitala undervisningen ytterligare framåt.

Drop-in till studievägledningen är öppen igen. Kontakta studie- och yrkesvägledare theresa.keric@osby.se för mer information.

Musikskolan

Musikskolan verksamhet är igång som vanligt sedan skolstarten.

Vid frågor, kontakta musikskolechef Åsa Klinthage Andersson på 070 - 931 83 66 eller asa.klinthage.andersson@osby.se.

Åtgärder i förskola och grundskola

Kommunens grundskolor och förskolor arbetar ständigt förebyggande för att minska smittspridning, även då andra influensavirus är i omlopp.

I och med coronaviruset informeras barn och elever mer frekvent om förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner. Det kan handla om att tvätta händerna ofta, undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att de ska undvika nära kontakt mellan sig.

Skolorna har utifrån sina lokala förutsättningar anpassat sin möblering i matsalarna och sin organisation kring lunchtider för att undvika trängsel.

Andra rutiner i våra matsalar är:

 • Vi undviker trängsel vid bufféer.
 • Rengöring i bufféer sker mellan varje grupp.
 • Handtvätt sker regelbundet.
 • Uppläggningsbestick rengörs ofta och byts mellan varje grupp.
 • Våra upplägg är mindre och byts därför oftare.
 • Matsedeln förenklas och kan komma att ändras för att minska matsvinn.
 • Färre sallader erbjuds.
 • Vi kommer även att ha handdesinfektion tillgänglig i matsalen, sprayflaskor och pappersrullar för att eleverna ska kunna torka av bordet efter sig.

Coronaviruset och offentliga kök - Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppna förskolan

Öppna förskolan Lilla Liten är stängd vecka 2. Under vecka 3 kommer verksamheten att hållas utomhus.

Lilla Liten Öppnas i nytt fönster.


Övrig information

Hur informerar vi om konstaterad smitta i våra verksamheter?

Om ett barn, en elev eller en medarbetare har fått bekräftad covid-19 och personen har varit i skolan eller förskolan under smittsamt skede (48 timmar innan första symtomet uppvisats) ska rektorn informeras. Därefter informerar rektorn alla de som har varit i nära kontakt med den smittade under det smittsamma skedet. Det är inte säkert att dessa personer har blivit smittade, men eftersom de har blivit utsatta för smittrisk behöver de informeras. Vårdnadshavare till barnen/eleverna på aktuell avdelning eller i aktuell klass får skriftlig information och instruktion enligt Smittskydd Skåne.

I enlighet med patientsekretessen lämnar vi aldrig ut information om en enskild person. Vi lämnar heller inte ut allmän information till alla vårdnadshavare om att det finns smitta på skolan/förskolan. Endast de som är berörda kommer att få information.

Är du föräldraledig, arbetslös eller permitterad?

Du som har barn på förskola och som är föräldraledig, arbetslös eller permitterad har rätt till 15 timmars barnomsorg i veckan. Om du är korttidspermitterad har du rätt till tid i förskola/fritidshem under den tid som du är i arbete. Du som har möjlighet uppmuntras att hålla dina barn hemma. Just nu är personalsituationen på våra förskolor och fritidshem ansträngd och det är viktigt att vi lyckas upprätthålla våra samhällsfunktioner. Om du väljer att hålla dina barn hemma behåller du ändå din plats på förskolan och får ingen avgiftsreducering.

Om du har blivit permitterad ska du ändra ditt barnomsorgsbehov, schema och eventuell inkomst. Är du osäker på vad som gäller med tider kan du kontakta personal på din förskola/fritidshem. Om du gör denna ändring är det viktigt att du ändrar tillbaka så fort du återgått i arbete igen. Då ska du även meddela personalen på din förskola så de vet om vilka tider som gäller för ditt barn.

Elever med olika medicinska tillstånd

Om den behandlande läkaren bedömer att eleven kan gå i skolan men en oro finns hos elev och vårdnadshavare tas kontakt med skolans rektor. Rektor och vårdnadshavare gör i samråd en bedömning av lämpliga insatser för elevens skolgång.

Elever som har dokumenterad infektionskänslighet får inte ogiltig frånvaro om vårdnadshavare håller sitt barn hemma. Eleven erbjuds skolarbete på annat sätt, exempelvis distansundervisning. För att få ersättning från Försäkringskassan måste man ha ett giltigt sjukintyg.

Vård av barn (VAB)

Vårdnadshavare får ersättning för vård av barn om barnet är sjukt eller smittat. Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte ta ut vård av barn eller sjukskriva sig vid oro för smitta.

För barn: Så funkar coronaviruset

Frågor och svar hos SKR

Sveriges kommunen och regioner, SKR, har samlat de vanligaste frågorna om kommunens ansvar för förskola och skola med anledning av coronavirus, covid-19.

Till SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.