Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Näringsliv och företag

Effekterna av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har slagit hårt mot näringslivet. För att stötta näringslivet har kommunen gjort extra insatser.

Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet med anledning av coronaviruset

I slutet på mars månad beslutade Osby kommun att göra en extra insats för att mildra de negativa effekterna av covid-19 på kommunens näringsliv.

Beslutade insatser:

 • Om kunden begär anstånd förlänger kommunen betalningstiden på fakturor för:
  - kommunalt vatten och avlopp
  - tillstånd och tillsyn
  - sophantering (ÖGRAB)
  - fjärrvärme (Fjärrvärme i Osby AB).
 • Om kunden begär anstånd förlänger Osbybostäder betalningstider på hyra i lokaler för företag
 • På begäran kortar kommunen betalningstiden till kommunens leverantörer för att stärka företagens likviditet
 • Företag kan kontakta kommunen vid behov av förlängd tidsfrist i tillstånds- och tillsynsärenden
 • Företag kan kontakta kommunen vid önskan att skjuta på planerade tillstånds- och tillsynsärenden

Kontakt

Vid anstånd kontakta ekonomienheten via kommunens växel eller ekonomi@osby.se

Vid frågor om tillstånd och tillsyn kontakta ansvarig handläggare.

För råd och vägledning kontakta vår näringslivsutvecklare jimmy.ekborg@osby.se

Är du i behov av kommunikationsmaterial till din verksamhet?

Myndigheten för samhällsydd och beredskap (MSB) har tagit fram kommunikationsmaterial till olika verksamheter med syfte att bromsa smittan av covid-19.

MSB:s kommunikationsmateriallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster