Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Påverkan på våra verksamheter

Coronaviruset påverkar kommunens verksamheter på olika sätt. Vi följer myndigheternas rekommendationer och anpassar oss därefter.

Äldre och riskgrupper

Vi följer dagligen rekommendationer från myndigheter och anpassar kontinuerligt våra riktlinjer och rutiner inom äldreomsorgen och LSS-verksamheten.

Så påverkas våra verksamheter för äldre och riskgrupper

Förskola och skola

Osby kommun följer myndigheternas rekommendationer och har vidtagit flera åtgärder för att minska smittspridningen i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Så påverkas förskola och skola

Föreningar och evenemang

Kultur- och fritidsverksamheten påverkas på flera sätt av pandemin. Kommunen har vidtagit åtgärder för att anpassa verksamheten.

Så påverkas kultur och fritid Öppnas i nytt fönster.

Näringsliv och företag

Osby kommun har vidtagit flera åtgärder för att stötta näringslivet under pandemin.

Åtgärder och information till näringslivet Öppnas i nytt fönster.