Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Samhällsbyggnad

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden. I en kommun pågår det ständigt arbete med att utveckla tätorter och landsbygd. Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar allt från de stora långsiktiga och strategiska planerna ner till hur ett visst område ska användas och skötsel av till exempel gator och grönområden.

Ansvarsområden

  • Fastighet
  • Mark och exploatering
  • Plan
  • Gator och park
  • VA-verksamhet
  • Energi- och klimatfrågor   
  • Lokalvård
  • Kost

För kontaktuppgifter till de olika verksamheterna inom Samhällsbyggnadsförvaltningen gå till kontaktsidan för Samhällsbyggnad.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.