Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kvalitetsuppföljning

Osby kommun arbetar ständigt för att förbättra och vidareutveckla kvaliteten och servicen i den kommunala verksamheten. Här finns information och redovning av kvalitetsmätningen Kommunens Kvalitet i Korthet, som ger en bild av hur invånarna ser på den service kommunen tillhandahåller.

Kommunens kvalitet i korthet

Sedan 2007 genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kvalitetsmätningen ”Kommunens Kvalitet i Korthet”. Osby kommun deltar sedan hösten 2010. Antalet deltagande kommuner ökar stadigt och 2017 deltog 260 av landets 290 kommuner i undersökningen.

Syftet med Kommunens Kvalitet i Korthet är:

  • Att kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller.
  • Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna.
  • Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

Frågorna är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer samt hur vi ligger till jämfört med de andra kommunerna i undersökningen.

Rapporten är indelade i fem huvudområden:

  • Din kommuns tillgänglighet
  • Trygghetsaspekter i din kommun
  • Din delaktighet och kommunens information
  • Din kommuns effektivitet
  • Din kommun som samhällsutvecklare.

Totalt används 37 mått för att mäta kommunens prestationer inom de olika områdena. Materialet samlas in genom egen inrapportering samt externa undersökningar via SCB (Statistiska centralbyrån), Skolverket, Valmyndigheten med flera.

Hela rapporten:
Kommunens kvalitet i korthet 2017 Pdf, 7 MB, öppnas i nytt fönster.