Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Styrdokument

Här hittar du de övergripande styrdokumenten, som gäller för förvaltningar i kommunen. De bestäms av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller ibland av förvaltningschef.