Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Styrdokument

Här hittar du de kommunövergripande styrdokumenten, som gäller för förvaltningar i kommunen. De bestäms av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller ibland av förvaltningschef. De beskriver hur vår kommun ska agera och förhålla sig i olika frågor.

Olika typer av styrdokument

De olika styrdokument som gäller för kommunens verksamheter kan vara policydokument, riktlinje, strategi, rutin eller reglemente. Styrdokumenten är beslutade att gälla inom kommunens olika verksamheter.