Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Brottsförebyggande arbete

Osby kommun arbetar aktivt för att förebygga brott och stärka tryggheten i hela kommunen. Vi samverkar med polisen och andra lokala aktörer för att göra kommunen till en ännu tryggare plats att bo och vistas på.

Medborgarlöfte

En gång om året skriver Osby kommun under ett medborgarlöfte tillsammans med polisen. Medborgarlöftet innehåller konkreta aktiviteter med fokus på de lokala problem som kommunens invånare upplever är störst. Bland annat lovar polisen och kommunen att verka för fler trygga vuxna ute på kvällar och helger och att åtgärda miljöer som upplevs mörka och otrygga.

Du hittar medborgarlöftet för år 2022 under rubriken Dokument.

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Under år 2021 startades kommunens brottsförebyggande råd upp. BRÅ verkar för minskad brottslighet och ökad trygghet i kommunen.

Det lokala brottsförebyggande rådet

Grannsamverkan

Kommunen har en samordnande roll i arbetet med grannsamverkan. Tillsammans med polisen sprider vi information och bjuder in kontaktpersoner till samverkansträffar.

Är du kontaktperson för ett grannsamverkansområde?

Då ska du anmäla ditt område till kommunens säkerhets- och beredskapssamordnare genom att skicka ett mejl till kim.olsen@osby.se. Skriv ditt namn, adress, telefonnummer och områdets namn i mejlet. På så sätt kan vi nå dig när vi vill bjuda in till informationsträff eller göra informationsutskick.

Vill du starta upp ett grannsamverkansområde?

Om du har frågor och funderingar kan du vända dig till kommunpolisen Veronica Gustafsson veronica.gustafsson@polisen.se eller kommunens säkerhets- och beredskapssamordnare kim.olsen@osby.se.

Läs mer om grannsamverkan på samverkanmotbrott.se

Trygghetsmätning

Osby kommun har valt att delta i polisens årliga trygghetsmätning där slumpmässigt utvalda kommuninvånare får besvara en enkät. Mätningen ger oss en fingervisning om hur invånarna upplever tryggheten och är ett viktigt underlag i det brottsförebyggande arbetet.

Kontakt

  • Kim Olsen
    Säkerhetschef
    0479-52 84 37
    kim.olsen@osby.se

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.