Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Barn- och skolnämnden

Barn- och skolnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, musikskolan samt barn- och familjenheten.