Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service. Detta ska erbjudas åt barn, ungdomar, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning .