Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola och musikskola.