Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Hälsa- och omsorgsnämnden

Hälsa- och välfärdsnämnden ska tillsammans med andra aktörer ge bra och nära vård, omsorg, stöd och service. Detta ska erbjudas åt barn, ungdomar, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning .

Kallelser

Här under hittar du kallelser till Hälsa- och välfärdsnämnden för innevarande år samt de två föregående åren.

Exempelbild