Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Den stora mängden ärenden i kommunstyrelsen gör det nödvändigt att dela upp arbetet. Mycket av tjänstemännens föredragningar och politikernas diskussioner sker i utskott, för att kunna förkorta hanteringen när kommunstyrelsen ska ta beslut.

Kallelser till kommunstyrelsens arbetsutskott

Här under hittar du kallelser till kommunsstyrelsens arbetsutskotts sammanträden för innevarande år samt för de två föregående åren.

Exempelbild