Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som har hand om de allmänna valen till Riksdag, Regionfullmäktige, Kommunfullmäktige och till EU-parlamentet .