Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens utskott för utbildning och arbete

Utskottet är en mindre del av kommunstyrelsen, som äransvarig nämnd. Utskottet har eb särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet.

Protokoll

Här under hittar du kallelser till utskottet ledningsutskotts sammanträden för innevarande år samt de två senaste åren.

Exempelbild