Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Tillsyns- och tillståndsnämnden och beredning

Tillsyns- och tillståndsnämnden (tidigare miljö- och byggnämnden) ansvarar för kommunens uppgifter inom miljö-, bygg- och hälsoskyddsområdet inklusive naturvård.

Protokoll

Här under hittar du protokoll till Tillsyn- och tillståndsnämndens sammanträden för innevarande år samt de två senaste åren.

Exempelbild