Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass och fritidshem. De ansvarar också för uppgifter inom grundskola, grundsärskola, musikskolan samt barn- och familjenheten.

Protokoll

Här under hittar du protokoll till Barn- och utbildningsnämndens sammanträden för innevarande år samt till Barn- och skolnämndens sammanträden de två föregående åren.

Exempelbild