Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass och fritidshem. De ansvarar också för uppgifter inom grundskola, grundsärskola, musikskolan samt barn- och familjenheten.