Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Nämnden har ett arbetsutskott, som är en mindre del av en beslutande församling med en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i nämnden som helhet.