Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Den stora mängden ärenden i kommunstyrelsen gör det nödvändigt att dela upp arbetet. Mycket av tjänstemännens föredragningar och politikernas diskussioner sker i utskott, för att kunna förkorta hanteringen när kommunstyrelsen ska ta beslut.

Protokoll

Här under hittar du protokoll till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden för innevarande år samt de två föregående åren.

Exempelbild