Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Röstningslokaler med begränsat tillträde

Röstmottagning i dessa lokaler är främst avsedd för de som vistas här, samt för anhöriga och personal. 


Lokal

Adress

Datum

Röstmottagning

Rönnebackens

äldreboende (samlingssalen)

Marklundavägen 8E

Lördag 3 september

13:00 - 14:00

Lindhems Äldreboende

Marklundavägen 19

Lördag 3 september

14:30 - 15:30

Bergfast

äldreboende

(terapilokalen)

Västra järnvägsgatan 5B

Söndag 4 september

13:00 - 14:00

Solhems äldreboende

Solhemsvägen 16

Söndag 4 september

15:00 - 16:00