Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Alkohol - servering och försäljning

För att få servera spritdrycker, starköl, vin, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat behövs ett serveringstillstånd enligt Alkohollagens 8 kapitel 1 §. Enligt samma lag måste du som säljer eller serverar folköl anmäla detta till den kommunen där försäljningsstället eller restaurangen ligger.

Serveringstillstånd

Det krävs ett tillstånd oavsett om man driver en restaurang eller om man ska ha ett tillfälligt arrangemang som vänder sig till allmänheten eller till ett slutet sällskap

Läs mer om hur du ansöker om serveringstillstånd

Försäljning eller servering av folköl

Enligt Alkohollagen (2010:1622) får man inte börja sälja eller servera folköl förrän man har anmält det till den kommun där försäljningen ska ske.

Läs mer om vad som gäller för att sälja folköl