Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Starta och driva livsmedelsverksamhet

Funderar du på att sälja mat, dryck, kosttillskott eller annat livsmedel behöver du registrera din verksamhet hos Osby kommun. Detta gäller både vid fysisk försäljning (exempelvis restaurang, café, kiosk, butik) och när du säljer via e-handel.

Registrera verksamhet

Innan du startar din livsmedelsverksamhet måste du registrera det hos Osby kommun. Det gör du minst 14 dagar innan du startar verksamheten genom att skicka in blanketterna Registrering av livsmedelsanläggning och Underlag för riskklassificering till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Om du tar över en befintlig verksamhet anmäler du ägarbytet på blanketten Registrering av livsmedelsanläggning.

Tänk på att din verksamhet kan behöva andra tillstånd eller lov exempelvis gällande bygglov och användning av lokalen.

Blanketter

Registrering av livsmedelsanläggning

Verksamhetsbeskrivning Pdf, 162 kB.

E-tjänst

Bygglov och bygganmälan

Har din verksamhet eget vatten?

Om din livsmedelverksamhet har eget vatten från en brunn istället för kommunalt dricksvatten måste du även registrera den som en dricksvattenanläggning. Det gäller dig som har en kommersiell verksamhet som använder eller tillhandahåller dricksvatten, om du producerar mer än 10m³/dygn eller förser mer än 50 personer med dricksvatten.

Anmälan om dricksvattenanläggning

Mobila verksamheter

Om du har en mobil verksamhet (exempelvis vagnar, foodtrucks eller tält) sker registreringen i din hemkommun. Tänk på att du måste ha markägarens tillåtelse innan du ställer upp din mobila verksamhet. Om du ska använda gasol eller grilla behöver du kontakta räddningstjänsten.

Avgift

Vi tar ut en avgift vid registreringen av din verksamhet.

Avgift vid registrering Pdf, 607 kB.

Kontakta oss

Har du frågor om vad som gäller för att starta en livsmedelsverksamhet, behöver du hjälp med ansökan eller har andra funderingar? Välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig.

E-post: miljobygg@osby.se

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.