Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nyhetsarkiv

 • Bild

  Klass 2-varningar för stormbyar


  SMHI har utfärdat en Klass 2- varning i Skåne för stormbyar på 25-29 m/s under annandagen, måndag kväll 26 december och natten till tisdagen. Vindarna förväntas avta under natten till tisdagen.
 • Bild

  Jul- och nyårshälsning från kommunalråd och kommunchef


  Ett nytt år har gått och det har hänt mycket i kommunen under 2016. Ett intensivt år med allt från stora beslut och projekt, till lite mindre men likväl så betydelsefulla. Vi har under året också kunn...
 • Bild

  Så här kan en ny ishall i Osby se ut


  Nu kan allmänheten ta del av den idéskiss som tagits fram som förslag på en eventuell ny ishall i Osby.
 • Bild

  Verksamhetsutövare sökes till stationshuset i Osby


  Vid årsskiftet 2016/2017 töms Osby stationshus när delar av Kultur & fritids verksamheter flyttar till andra lokaler. Mitt i Osby med omedelbar närhet till kommunikationerna, söker vi nu någon som vil...
 • Bild

  Resultat från kommunens medarbetarenkät 2016


  Anställda på Osby kommun är överlag nöjda med sitt jobb och sin arbetsgivare. Det visar resultatet från en medarbetarenkät som genomförts under hösten 2016 bland samtliga anställda på Osby kommun. Mes...
 • Bild

  Idéskiss på eventuell ny ishall i Osby


  Under seneftermiddag, kväll den 20 december kommer utställningen för en idéskiss av en eventuell ishall i Osby att ställas ut. Idéskissen ställs ut på biblioteken i Osby och Lönsboda samt i nuvarande ...
 • Bild

  Från dialogmöten till idéskiss på ny ishall i Osby


  Två ungdomsdialoger har under hösten genomförts på fritidsgårdarna Bulten och Pulsen om hur en eventuell ny ishall i Osby skulle kunna bli en social mötesplats.
 • Bild

  Final med vernissage i Skapande skola-projektet


  Under hösten 2016 har Drömmarnas hus, tillsammans med Osbys grundskolor, arbetat i ett unikt Skapande skola projekt som omfattat samtliga grundskolelever i kommunen.
 • Bild

  Viktig information till hundägare i Osby kommun


  Osby kommun har fått in klagomål om hundar som springer löst och inte är kopplade i Osby och Lönsboda. Med anledning av detta vill vi därför göra hundägare uppmärksamma på vad som gäller inom följande...
 • Bild

  Ja till försäljning av Naturbruksgymnasiets fastigheter


  Kommunfullmäktige godkände den 12 december en överenskommelsen om att Hushållningssällskapet Skåne köper, och från och med 1 juli 2017 tar över, två skogsfastigheter där Naturbruksgymnasiet i Osby har...
 • Bild

  Osby - Skånes femte bästa ungdomskommun


  Osby kommun hör till Skånes fem bästa ungdomskommuner. Det framgår i ungdomsrörelsen KFUM:s rankning. Nyckeltal för skola och fritids, föreningsliv och kultur, idrott och social omsorg för unga ligger...
 • Bild

  Om rapportering av miljögifter i grundvatten


  Med anledning av Länsstyrelsens rapport om miljögifter i grundvatten 2014-2015 i Skånska kommuner, däribland Osby och som uppmärksammats i media, vill Osby kommun anföra följande:
 • Bild

  Öppet hus och lucia på Familjecentralen


  Familjecentralen i Osby firar nu 3-års jubileum! Välkomna att fira detta med oss på Öppet hus och luciatåg på Familjecentralen, Marklundavägen 8 i Osby.
 • Bild

  Decembermys på Osby bibliotek


  Fredagen den 9 december håller biblioteket i Osby öppet 17-21 i berättandets och pysslets tecken. För tredje året arrangerar biblioteket i Osby en kväll med pepparkaksbak, pyssel, hantverk och berätta...
 • Bild

  Mer digital turismservice i Osby kommun


  I samband med att Turistbyrå och Kultur och fritid flyttar sin verksamhet till biblioteket i Osby kommer den traditionella turistbyrån utvecklas till en turismservice med ett mer digitalt anpassat arb...
 • Bild

  Mer digital turismservice i Osby kommun


  I samband med att Turistbyrå och Kultur och fritid flyttar sin verksamhet till biblioteket i Osby kommer den traditionella turistbyrån utvecklas till en turismservice med ett mer digitalt anpassat arb...