Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Nyhetsarkiv

 • Bild

  Massor av kringaktiviteter och underhållning under vanringsveckan


  Under vandringsevdenemanget Eurorando 10-17 september bjuds på en mängd olika kringaktiviteter och underhållning. Till exempel Kulturkvarteret Basecamp i Kristianstad, som är öppet både för vandrare o...
 • Bild

  Äldreomsorgen i Osby och Riksteatern i gemensamt projekt


  Under hösten kommer äldreomsorgen i Osby tillsammans med Riksteatern hålla projektet "Nu tar vi ledigt". Vid ett antal tillfällen blir det en mängd olika aktiviteter och underhållning för boenden och ...
 • Bild

  Många bokade vanringar inför Euroando


  Nedräkningen till starten av vandringseventet Eurorando har verkligen påbörjats på allvar. Med mindre än månad kvar är det mycket som behöver samordnas för att vandrarna ska få bästa tänkbara upplevel...
 • Bild

  Klartecken för skatepark i Osby


  Osby kommun har nu fått så kallat marklov beviljat för att anlägga en skatepark på Sjöängen i Osby. Beslutet innebär klartecken för att börja bygga en skatepark där de skateboardramper, som tidigare f...
 • Bild

  Förslag på ny avfallstaxa i Osby kommun


  Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB) har lämnat ett förslag på en ny avfallstaxa för hushållsavfall och liknande avfall från andra verksamheter. Den ska gälla från och med den 1 november 2016.
 • Bild

  Tips på informationsportal för nyanlända


  Att flytta till ett nytt land och komma in i samhället kan många gånger vara oerhört frustrerande. Nya miljöer, nya människor och ett nytt språk! Som ny i Sverige är man i behov av tillgänglig, korrek...
 • Bild

  Byggstart för Osby "nya" kommunhus i mitten av september


  Byggstarten för om- och tillbyggnaden av kommunhuset på Västra Storgatan i Osby blir i mitten av september 2016. Från början var byggstart planerad till mitten av augusti men då totalentreprenören Ska...
 • Bild

  Vandringsfesten närmar sig


  Nu är det bara en månad kvar till den stora vandringsfesten Eurorando kommer till Osby kommun och även resten av Skåne. Eurorando är ett europeiskt vandringsevenemang som arrangeras vart femte år. Tid...
 • Bild

  Information om anläggande av dagvattenmagasin i Osby


  På uppdrag av Osby kommun skall SBVT anlägga ett dagvattenmagasin väster om Värmevägen i Osby. Dagvattenmagasinet anläggs som ett öppet magasin med två separata dammar.