Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Nya taxor för lokalbokningar

Sedan årsskiftet gäller nya taxor för bokning av kommunens lokaler och fritidsanläggningar. För detaljerad information se dokumentet om taxor för lokalbokningarPDF och sidan om lokalbokningar på kommunens hemsida.

Skriv text Sedan årsskiftet gäller nya taxor för bokning av kommunens lokaler och fritidsanläggningar. Du hittar aktuella taxor och mer information i dokumentet om taxor för lokalbokningarPDF samt på sidan om lokalbokningar på kommunens hemsida.