Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skolan får pengar till kompetensutveckling

Skolverket har beviljat Osby kommun 5,1 miljoner kronor för att ge elever ännu bättre stöd att klara sin skolgång. Pengarna kommer användas till kompetensutveckling för ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Både förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning omfattas av satsningen. Osby kommun är en av 90 skolhuvudmän som får ta del av Skolverkets riktade insatser och målet är höjda resultat för flerspråkiga och nyanlända elever.

- Det är härligt att vi har ett gemensamt område för alla våra skolor och verksamheter som vi tillsammans kan arbeta med att utveckla, säger Mia Johansson, förvaltningschef. Pengarna från Skolverket möjliggör att vi kan ge vår personal kompetensutveckling av god kvalitet.

För att få ta del av pengarna har kommunen gjort en kartläggning av nuläge och förbättringsområden i skolorna. De områden som pekas ut är

  • mottagande, kartläggning och progression i lärandet samt
  • språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Skolverket arbetar sedan 2015 med regeringsuppdraget att stärka utbildningskvalitén för flerspråkiga och nyanlända elever med annat modersmål än svenska. Kompetensutvecklingen för personal i Osby kommun sker under 2019–2020 och ges av Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms Universitet.

Kontakt

  • Mia Johansson
    Förvaltningschef, Barn och utbildning
    0479-52 83 83

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild

Senaste nyheterna

Alla år