Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Fortsatt höga betyg för Osby kommuns upphandlingsverksamhet

Östra Göinge och Osby kommuner får höga betyg för sin upphandlingsverksamhet – i år igen. Det framgår av resultatet från en enkätundersökning som nyligen genomförts bland samtliga leverantörer som lämnat anbud under 2018. På en femgradig skala får kommunerna i genomsnitt 4,37 i betyg för samtliga områden undersökningen omfattade.

För några veckor sedan skickade Östra Göinge och Osby kommuners gemensamma upphandlingsenhet ut en enkätundersökning till samtliga anbudsgivare under 2018. Syftet med undersökningen, som i år genomförs för fjärde gången, är att följa upp processmålet ”Utforma upphandlingar och tydliga förfrågningsunderlag som gör det attraktivt och enkelt att lämna anbud”. Enkäten innehåller åtta påståenden om tydlighet i förfrågningsunderlag, om det är attraktivt och enkelt att lämna anbud och om bemötande. Leverantörerna får ta ställning till i vilken grad de instämmer i påståendena.

Resultatet för 2018 är det bästa sedan mätningarna började genomföras 2015. Den genomsnittliga poängen på en femgradig skala (där högst betyg var 5) för samtliga påståenden blev 4,37, vilket är en ökning från 2017 års 4,16. Alla åtta påståendena får även för 2018 en genomsnittspoäng på 4,0 eller mer och resultatet visar en förbättring från förra året för alla påståenden utom ett. Till exempel får påståendena ”kraven på mig som leverantör var rimliga och relevanta” 4,31 poäng, ”professionellt bemötande” 4,55 poäng och ”kommunen är en seriös upphandlande myndighet” 4,53 poäng.

– Vi är mycket glada och stolta över resultatet. Det visar att leverantörer som vill göra affärer med oss kan förvänta sig en tydlig process och proffsigt bemötande när vi genomför upphandlingar, säger Niklas Larsson och Patric Åberg, kommunalråd i respektive kommun, i ett gemensamt uttalande.

– Det är roligt att anbudsgivarna fortsätter att tycka vi gör ett bra jobb. Det motiverar oss i vårt arbete att utveckla inköpsarbetet ytterligare, säger Daniel Oredsson, upphandlingschef.

För ytterligare information:
Daniel Oredsson, upphandlingschef
044-775 60 27, 0709-53 60 27
daniel.oredsson@ostragoinge.se

Bild