Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nya räddningsfordon i Osby och Lönsboda

En tidigt påbörjad släckinsats kan vara avgörande vid en brand. Minuter kan vara avgörande vid ett hjärtstopp. I mars inför räddningstjänsten Första insatsperson (FIP) på två orter i kommunen.

Första insatsperson betyder att den brandman som har beredskap har tillgång till ett specialutrustat fordon. I stället för att vid larm först åka till en station för att hämta fordon och utrustning startar utryckningen direkt från hemmet eller jobbet. Två utryckningsfordon inklusive utrustning har köpts in, ett till Osby och ett till Lönsboda.

– En person kan starta en första insats på egen hand för att bryta skadekedjan och påbörja släckning, hjärt- och lungräddning eller vilken insats det rör sig om, säger Mikael Svensson, instruktör på räddningstjänsten.

För att få ha beredskap som FIP måste du genomgått både teoretiska och praktiska övningar som avslutas med en individuell examination, något som man arbetat med under vintern.

– Att i ett tidigt skede ensam förstå ett larm, göra riskbedömningar, besluta lämpliga första insatser och dessutom möta drabbade och allmänhet på plats kräver utbildning och övning, betonar Anders Gymark, brandinspektör på räddningstjänsten.

Styrkan med brandmän åker som vanligt från brandstationen vid larm men kan nu få en rapport från första insatsperson som gör att de kan förbereda sig bättre.

– Det handlar alltså inte bara om att fördröja och förhindra skador och olyckor, det ger också styrkan ett stort försprång att kunna planera sin insats menar Mikael Svensson.

Den stora skillnaden mellan de nya fordonen och de ledningsfordon som används idag är all specialutrustning som består av släckmedel, olika verktyg, sjukvårdsutrustning och avspärrningsanordningar för att användas vid till exempel trafikolyckor.

Vill du veta mer om räddningstjänstens arbete eller själv bli deltidsbrandman? Läs mer här.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild