Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Landshövding Anneli Hulthén besöker Osby kommun

Under måndagen besökte landshövding Anneli Hulthén Osby kommun. Besöket inleddes på räddningstjänsten där man tillsammans med räddningschef Jimmie Ask diskuterade erfarenheter från sommarens torka. Dagen fortsatte sedan med ett möte tillsammans med kommunledningen.

Under våren besöker landshövding Anneli Hultén flera skånska räddningstjänster för att diskutera hur vi ska bli bättre rustade för långa torrperioder som sommaren 2018.

– Det känns angeläget att möta räddningstjänsterna. De var liksom vi på Länsstyrelsen utsatta för ett hårt tryck under sommarens torka. Många av dem hjälpte också till på plats under sommarens skogsbränder. Vi har många gemensamma erfarenheter att diskutera, och vi har ett gemensamt ansvar att använda erfarenheterna till att vara bättre rustade inför kommande sommar, säger Hulthén i ett pressmeddelande.

Förutom diskussion kring utredningarna för sommarens skogsbränder lyssnade Hulthen in övriga frågor som är viktiga för räddningstjänsten, bland annat utmaningarna med att rekrytera deltidsbrandmän.

– Osby kommun har gjort en del intressanta förändringar för att möta dagens utmaningar, till exempel förkortat beredskapen från veckovis till kortare perioder fortsätter Hulthén.

Besöket avslutades i kommunhuset för att tillsammans med kommundirektör Petra Gummesson, kommunalråd Niklas Larsson (C) och oppositionsråd Marika Bjerstedt Hansen (S) för att diskutera strandskydd, planfrågor, landsbygdsutveckling och framtida samarbeten mellan kommunen och länsstyrelsen.

– Det är både nyttigt och intressant att arbeta tillsammans för att utveckla kommunen på bästa sätt. Vi är glada att vi fick chansen att föra en dialog med landshövdingen och hennes medarbetare och vi ser fram emot fortsatta arbeta med frågorna, säger kommunalråd Niklas Larsson.

Bild