Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Positiv respons vid medborgardialog

Onsdag 27 mars genomfördes en medborgardialog om naturbruksområdets framtid. Knappt 50 personer deltog på mötet som ägde rum i Naturbruksgymnasiets lokaler.

Fullmäktigeberedningens ordförande Dag Ivarsson inledde kvällen med bakgrunden till medborgardialogen. Vidare berättade Mathias Karlsson, förvaltningschef för samhällsbyggnad, om fullmäktigeberedningens arbete samt de förslag som tagit fram. Extra fokus låg på det av förslagen som fördjupats, kallat förslag C.

Därefter delade Lars-Åke Ljungdal kunskap om naturvärdena och naturbruksområdets historia. Han berättade bland annat att detta området egentligen är Gamleby, där Osby tätorts första bosättning skedde.

Medborgarna som deltog på dialogen hade generellt en positiv bild av utvecklingen för naturbruksområdet. Några av tankarna som uttrycktes var att Biotopen kan användas till privat boende och ett ungdomens hus skulle passa i Garvaregården. Det uppskattades att Dufveska ska bli ett museum och Äppelodlingen ska bebyggas.

Vad händer nu?

Medborgardialogen fortsätter i våra digitala kanaler till och med den 17 april. Därefter följer en fullmäktigeberedning den 18 april. Mer information om inkomna förslag och nästa steg uppdateras efter nästa fullmäktigeberedning.

Läs mer om de olika förslagen och se fler bilder här.

Bild

Förslag på hur naturbruksområdet kan se ut.