Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Beläggningsarbete på Riksväg 15

Det råder begränsad framkomlighet på riksväg 15 mellan rondellen på Kyrkogatan och rondellen riksväg 15/23.

Trafiken i östlig riktning kommer att ledas om via Kyrkogatan och Kristianstadsgatan tisdag 4 juni och den 10-13 juni.