Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Elda säkert

Du får elda utomhus men inte när, var eller hur som helst. Du bör i första hand kontrollera om eldningsförbud råder. Kom ihåg att eldning alltid sker under eget ansvar.

Det finns några villkor som måste vara uppfyllda för att eldningen ska vara så riskfri som möjligt. Använd ditt sunda förnuft och goda omdöme när det gäller val av både tid, plats och bränsle. Tänk på att det du tänder ska du också släcka.

Eldning på tomt

Ingen eldning eller risbränning får ske om det är eldningsförbud utfärdat. Kontakta kommunen om du är osäker oavsett om du tänker elda gräs, ris eller något annat så bör du tänka på följande.

Tänk på

 • När du eldar sker det alltid under eget ansvar.
 • Ta hänsyn till din omgivning. Röken kan vara irriterande och störa.
 • Elda inte vid torr och blåsig väderlek. Kontrollera brandriskprognosen. Det är inte tillåtet att elda om eldningsförbud råder.
 • Kontrollera gräsbrandrisken.
 • Elda inte nära byggnader, avståndet till närmaste byggnad bör vara större än 75 meter.
 • Elda inte vid stark blåst.
 • Se till att du har vattenslang, fyllda strilkannor samt övrig släckutrustning framme innan du eldar.
 • Vid gräseldning vattna med strilkanna runt området du tänker bränna av och elda inte mer än högst 5x5 meter åt gången.
 • Eldning för att grilla ska ske i ordnad eldstad eller grill.
 • Elda inte när det är mörkt (gäller ej eldning i eldstad eller grillning).

Släck ordentligt!

 • Låt brasan brinna ner till en glödhög.
 • Kratta ut glöden.
 • Dränk kolet med vatten.

Håll dig informerad

Lär dig mer om säker eldning på Dinsäkerhet.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

På SMHI kan du följa riskprognoserna för fem dagar framåt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I appen ”Brandrisk ute” kan du hitta lokala värden och brandriskprognoser.